foto1

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu uczestnictwa/ udziału i ukończeniu specjalistycznych kursów dla 10 nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu nr RPOP.09.02.02-16-0001/17 pn. „Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych miasta Opola” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

FORMULARZ OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU USŁUGI

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 (KURSY)

OŚWIADCZENIE (WARUNKI UDZIAŁU, BRAK POWIĄZAŃ)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Klauzula informacyjna Zgadzam się