W górę

foto1

       Klasa IIe naszego liceum wzięła udział w projekcie "Opole w rytmie działania". To projekt Centrum Dialogu Obywatelskiego, który ma aktywizować dwie bardzo różne grupy mieszkańców – seniorów i młodzież.

       W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, a także Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

       Nasi licealiści mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, jak działa budżet obywatelski, na jakiej zasadzie odbywają się konsultacje społeczne, w jaki sposób realizowane są inicjatywy lokalne oraz jak funkcjonują rady dzielnic. Ale to nie wszystko! Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty, a całość poprowadził... Jan Mela. Tak, tak! Ten Jan Mela - najmłodszy zdobywca biegunów południowego i północnego w ciągu jednego roku! Mimo swej niepełnosprawności swoim życiem i postawą udowadniał, że chcieć, to móc.

Czytaj więcej: https://nto.pl/opole-w-rytmie-dzialania-specjalny-projekt-ma-angazowac-spolecznie-mlodziez-i-seniorow/ar/13485165

w rytmie działaniaw rytmie działania2

 

Klasa

wykład

opiekun

uwagi

IIIA

9-10 j. polski

10-11 j. angielski

12-13 matematyka

p. A. Michalska

Uczniowie spotykają się na miejscu i nie wracają do szkoły

IIIB

9- 10 biologia

10-11 chemia

11-12 WOS

12-13 j. polski

p. P. Wajs

Uczniowie spotykają się na miejscu i nie wracają do szkoły

IIIC

9-10 biologia/matemat

10-11 chemia

12-13 j. polski/ j. obcy

p. M. Piegowska

Uczniowie spotykają się na miejscu i nie wracają do szkoły

IIID

9-10 j. polski

12-13 matematyka

p. A. Zomerska

Uczniowie spotykają się na miejscu i nie wracają do szkoły

IIIE

9-10 j. polski

12-13 matematyka

p. A. Tomalak

Uczniowie spotykają się na miejscu i nie wracają do szkołyIIIF

 

     IIIF

9-10 matematyka/ j. polski

12-13 matematyka/ j. polski

13-14 historia

p. J. Kruk

Uczniowie spotykają się na miejscu i nie wracają do szkoły

Harmonogram wyjść do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Opolu (ul. Kościuszki)
3a - 13.09.2018 (czwartek) - 3 i 4 lekcja (w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej:10.15 -11.15) - opiekun: p. Katarzyna Leks
3b - 17.09.2018 (poniedziałek) - 3 i 4 lekcja (w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej: 10.15 - 11.15) - opiekun: p. Anna Bęben
3c - 24.09.2018 (poniedziałek) - 5 i 6 lekcja (w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej: 12.00 - 13.00) - opiekun: p. Anna Bęben
3d - 20.09.2018 (czwartek) - 5 i 6 lekcja (w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej: 12.00 - 13.00) - opiekun: p. Anna Bęben
3e - 11.09.2018 (wtorek) - 6 i 7 lekcja (w wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej: 13.00 - 14.00) - opiekun: p. Katarzyna Leks
3f - 18.09.2018 (wtorek) - 6 i 7 lekcja (w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej: 13.00 - 14.00) - opiekun: p. Katarzyna Leks

Rodzice! Zapraszamy na spotkania z wychowawcami - 11 września 2018 o godz. 17:30

- Rodzice uczniów klas 1 - spotkanie w sali gimnastycznej

- Rodzice uczniów klas 2-3 LO i PG - spotkania z wychowawcami (sale na drzwiach wejściowych).

Na zebraniu zostaną poruszone tematy:

  • organizacja roku szkolnego;
  • informacje na temat oceniania;
  • informacje na temat ubezpieczenia;
  • wybór rady rodziców;
  • wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych;
  • zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

- 18:00 - sala gimnastyczna - rodzice uczniów klas maturalnych -  spotkanie w sprawie studniówki.

Uczniowie klas pierwszych!

W poniedziałek 10.09.2018r. od godziny 8:00 podobnie, jak licealiści z całego Opola,

weźmiecie udział w teście na wejściu z matematyki– obecność obowiązkowa!

1A

sala 206

U. Botor (lekcja 1 i 2)

1B

sala 205

P. Dedyk (lekcja 1) J. Radaczyńska (lekcja 2)

1C

sala 107

B. Andrzejewska (lekcja 1 i 2)

1D

sala 111

A. Bęben (lekcja 1), K. Madera (lekcja 2)

1E

sala 105

M. Jagielski (lekcja 1 i 2)

1F

sala 11

M. Dysiewicz-Rerich (lekcja 1 i 2)

 

7 września 2018 (piątek) w godz. 9.00 - 13.00 w sali 02 (piwnica) odbędzie się Szkolna Giełda Używanych Podręczników.
Prosimy wychowawców klas licealnych o wytypowanie 2 osób z każdej klasy do sprzedaży podręczników.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a także absolwentów klas 3 liceum
(podręczniki należy wycenić i podpisać ołówkiem).
                             

                                             nauczyciele bibliotekarze

Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do szkoły 3 września:

8:00 - uczniowie klas 1 - spotkania z wychowawcami oraz test diagnostyczny z języka angielskiego i języka niemieckiego ustalający poziom grupy z danego języka (prosimy o zabranie długopisów);

9:30 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów (boisko szkolne).

PRZEDMIOT

UCZNIOWIE klas

TERMIN

MATEMATYKA

2bG, 3aG, 1d, 2f

27 SIERPNIA 2018, PONIEDZIAŁEK, 8:30, sala 8

1b, 2e, 3c

27 SIERPNIA 2018, PONIEDZIAŁEK, 8:30, sala 113

1a, 1e, 2b, 3b

27 SIERPNIA 2018, PONIEDZIAŁEK, 12:00, sala 113

BIOLOGIA

wszyscy zdający

28 SIERPNIA 2018, WTOREK, 9:00, sala 8

FIZYKA

wszyscy zdający

28 SIERPNIA 2018, WTOREK, 9:00, sala 113

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

wszyscy zdający

28 SIERPNIA 2018, WTOREK, 12:00, sala 113

J.HISZPAŃSKI /J.NIEMIECKI/J.ANGIELSKI

wszyscy zdający

28 SIERPNIA 2018, WTOREK, 12:00, sala 8

J.POLSKI

wszyscy zdający

29 SIERPNIA 2018, ŚRODA, 8:30, sala 8

Absolwenci!

We wtorek 3 lipca 2018 od godz. 10:00 w Sali Kopernikowskiej będzie można odebrać świadectwa dojrzałości. 

Wyniki będą dostępne 3.07. na stronie: https://wyniki.oke.wroc.pl/login.php

Świadectwo może odebrać także osoba pisemnie upoważniona przez maturzystę. Jeśli ktoś nie będzie mógł we wtorek odebrać świadectwa, proszę zgłaszać się w późniejszym terminie do sekretariatu szkoły.

Przypominamy także, że w razie (czego oczywiście nie życzymy) niezdania jednego z obowiązkowych egzaminów, należy złożyć do 10 lipca w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (wniosek dostępny będzie w sekretariacie lub  - Załącznik 7a_N).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu