W górę

foto1

Uczniowie!

Prosimy wszystkich uczniów o zwrot książek do biblioteki szkolnej do 2.06 (piątek), a gimnazjalistów o zwrot podręczników do 9.06 (piątek).

W czerwcu przenosimy księgozbiór biblioteki do bufetu - na czas remontu (remont w wakacje 2017r.)

                                                                                                             Dziękujemy.

                                                                                                            Nauczyciele bibliotekarze

„Uzależnij się od zdrowego stylu życia” - to hasło tegorocznego Tygodnia Promocji Zdrowia w ZSO Nr I w Opolu.jablko
Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w proponowanych zajęciach i konkursach, które odbędą się od 29 maja do 2 czerwca.
W programie m.in.:
- wykład prof. Anny Weissbrot-Koziarskiej (UO) pt. „(Nie) bezpieczni w sieci”
- warsztaty: „Powiedz STOP cyberagresji” (Koło Naukowe Pracowników Socjalnych UO)
- warsztaty pt. „Maski i miny, jak radzić sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi” - Jakub Krzak (psycholog, kabareciarz)
- warsztaty pewności siebie „Bądź sobą” (żonglerka, zabawy chustami) Fundacja Dr Clown w Opolu
- happening profilaktyczny „Masz wybór”
- spotkanie z psychoterapeutą p. M. Łabudzińskim pt. „NIE dla narkotyków”
Przedstawiciele klas wezmą udział w konkursach:
- „O zdrowiu wiem wszystko” – w tym praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- „Szkieleturiada”
Dodatkowo dla wszystkich uczniów ogłaszamy konkursy:

Czytaj więcej...

Banerek

Zapraszamy uczniów  Liceum do udziału w projekcie pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W projekcie oferujemy:

  • staże zawodowe w czasie wakacji dla 16 osób, w tym:

- barista - 8 stażów,

- florysta - 5 stażów,

- pomoc administracyjna - 3 staże.

  • kursy zawodowe dla 9 osób, w tym:

- barista - 4 kursy,

- florysta - 5 kursów.

Uwaga: Kursy zawodowe przeznaczone są tylko dla osób, które chcą wcześniej odbyć staż w zawodzie baristy i florysty.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w stażach i kursach zawodowych w projekcie.

Wypełnione dokumenty  tj. formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie i ankietę preferencji należy oddać do dnia 29 maja 2017 r. w sekretariacie szkoły. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez uczestnika projektu i jego rodzica/opiekuna prawnego, niezależnie od tego, czy uczestnik jest pełnoletni, czy nie.

Informacje znajdują się również na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem staży i kursów zawodowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.

Uwaga: Spotkanie informacyjne z koordynatorem projektu dla rodziców zainteresowanych uczniów/pełnoletnich uczniów odbędzie się 23.05.2017 o godz. 17:30 w Sali Kopernikowskiej.

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa >>

Formularz rekrutacyjny - uczeń pełnoletni >>

Formularz rekrutacyjny - uczeń niepełnoletni >>

Ankieta preferencji >>

 

Banerek2

„Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” to tytuł wystawy, którą w ramach udziału w Programie Młodych Liderów zorganizowała nasza uczennica Karolina Gajęcka.

Dziennik Anny Frank jest jednym z najważniejszych świadectw Holocaustu. Do dziś przetłumaczono go na ok. 70 języków i zekranizowano.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 11 maja 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Serdecznie dziękujemy klasie 3 gimnazjum ze Szkoły Katolickiej w Opolu oraz klasom 3ag i 2d naszej szkoły za udział w wydarzeniu.

Czytaj więcej...

Szkoła i biblioteka szkolna przystępują do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Będziemy kupować nowe książki.
Prosimy nauczycieli i uczniów o oddawanie głosów z propozycją zakupu książek (oprócz obowiązkowych lektur szkolnych) do biblioteki (skrzynka do głosowania) do końca maja 2017r.
                                                                                                      Nauczyciele bibliotekarze
Klasy biologiczne 2c i część klasy 1b uczestniczyły w zajęciach zielonej szkoły. Miejscem nauki i wypoczynku był Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Nadwarciański Gród”, który znajduje się na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego nad Wartą.
Głównym założeniem związanym z wyjazdem było poznanie walorów przyrodniczych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych i laboratoryjnych:
- badanie czystości wody, oznaczanie ilościowe i jakościowe bezkręgowców wodnych;
- oznaczanie pH gleby, badanie cech populacji biologicznej tj. bezkręgowców glebowych;
- rozpoznawanie roślin nasiennych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu zoologii kręgowców;
- na terenie kamieniołomów uczniowie szukali śladów przeszłości;
- wycieczka do Żabiego Stawu była okazją do rozmowy o różnorodności biologicznej płazów;
- aktywnie odpoczywali na zajęciach wychowania fizycznego.
Uczniowie mieli okazję pogłębić wiedzę i umiejętności z biologii oraz chemii, uczestniczyć w zajęciach rozwijających współpracę w grupie, brać udział w lekcjach wzmacniających motywację i rywalizację. Codziennie uczestniczyli w zajęciach z chemii, biologii i matematyki.
zielona szkoła 2017zielona szkoła 2 2017zielona szkoła 3 2017

Fundacja Kronospan już po raz szósty oferuje program stypendialny, który kierowany jest dla Licealistów Europy Środkowo- Wschodniej. Oferta dedykowana jest dla maturzystów w roku szkolnym 2017/18, czyli dla uczniów rozpoczynających ostatnią klasę liceum/technikum we wrześniu 2017r.

Stypendium umożliwia studiowanie w Babson College, jednej z najlepszych amerykańskich uczelni przedsiębiorczości (www.babson.edu), która znajduje się w Wellesley, Massachusetts, 20 kilometrów od Bostonu. Uczelnia od 15 lat znajduje się w rankingu najlepszych amerykańskich programów studiów biznesowych.

Czytaj więcej...

Które liceum w Opolu wybrać? Kiedy rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2017/18? Jak są przeliczane punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?

Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na stronie Liceum Nr I w Opolu poświęconej rekrutacji 2017 - www.liceum.opole.pl (zakładka Rekrutacja).

Dla kandydatów przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji, w  formie czytelnej listy najczęściej zadawanych pytań z odpowiedziami.

Od 9 maja zmiany w planie lekcji - proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce.

4,5,8 maja - dni wolne od zajęć lekcyjnych;

MATURY:

4 maja - 9:00 - j.polski p.podstawowy - proszę przyjść do szkoły najpóźniej o godz. 8:15; 14:00 - j.polski poziom rozszerzony (13:15);

5 maja - 9:00 - matematyka p.podstawowy (jw)

8 maja - 9:00 - j.angielski p.podstawowy (jw), 14:00 - j.angielski p.rozszerzony (jw)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu